(0352) 51-97-28 cppo@tu.edu.te.ua

Друга вища освіта

Сучасний ринок праці потребує універсальних фахівців здатних швидко вникати у поставлені завдання та оперативно приймати рішення, виконувати декілька завдань водночас. Універсальність фахівців є характеристикою багатогранності їх професійних компетенцій, наприклад економіст, що володіє інформаційними та комунікаційними технологіями, або інженер із знаннями в галузі менеджменту, маркетингу або фінансів. Тому роботодавці все частіше віддають перевагу претендентам котрі мають дві вищі освіти тому, що це свідчить про їх наполегливість, прагнення до знань та широту професійних компетенцій.

Заробітні плати у працівників, що мають дві вищі освіти зазвичай вищі ніж у фахівців з однією вищою освітою. Також дві вищі освіти зазвичай потрібні керівникам великих фірм.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра за заочною формою навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та освітнього ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового фахового випробування (співбесіди) з урахуванням середнього бала додатку до відповідного диплома.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, які проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітнім ступенем магістра (заочна форма навчання) проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
Закінчення прийому заяв та документів  23 серпня 2017 року
Терміни проведення фахових вступних випробувань 25–27 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб Не пізніше 18 години

27 серпня 2017 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб (виконання вимог до зарахування) О 15годині

30 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних чи юридичних осіб не пізніше 31 серпня 2017 року

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Код та назва спеціальності Ліцензовані обсяги (заочна форма навчання) Нормативні терміни навчання
053 Психологія 5 1 р 4м
071 Облік і оподаткування 1 1 р 4м
072 Фінанси, банківська справа та страхування 5 1 р 4м
073 Менеджмент 2 1 р 4м
075 Маркетинг 5 1 р 4м
121 Інженерія програмного забезпечення 5 1 р 4м
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 10 1 р 4м
123 Комп’ютерна інженерія 5 1 р 4м
131 Прикладна механіка 5 1 р 4м
133 Галузеве машинобудування 5 1 р 4м
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 15 1 р 4м
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 10 1 р 4м
181 Харчові технології 3 1 р 4м
192 Будівництво та цивільна інженерія 10 1 р 4м
163 Біомедична інженерія 1 р 4м

Вартість навчання на другій вищій освіті для вступників 2017 р.

Код та назва спеціальності Назва спеціалізації Загальна вартість, грн. Вартість у І, ІІ та ІІІ семестрах, грн. Вартість ІV семестру, грн.
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 19000 5000 4000
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 22000 5600 5200
123 Комп’ютерна інженерія 22000 5600 5200
121 Інженерія програмного забезпечення 22000 5600 5200
192 Будівництво та цивільна інженерія 20000 5200 4400
131 Прикладна механіка
Технології та інжиніринг у зварюванні 18000 4600 4200
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергозбереження та енергетичний менеджмент 18000 4600 4200
Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів 18000 4600 4200
075 Маркетинг 19000 5000 4000
073 Менеджмент 19000 5000 4000
072 Фінанси, банківська справа та страхування 19000 5000 4000
071 Облік та оподаткування 19000 5000 4000
053 Психологія 21000 5500 4500
181 Харчові

технорлогії

 Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 20000 5200 4400
133 Галузеве

машинобудування

18000 4600 4200
163 Біомедична інженерія 19000 5000 4200

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • конверт з маркою в межах України

 

Зарахування проводиться за результатами вступних випробувань, а саме:

  • іспит з  іноземної мови;
  • фахове вступне випробування (співбесіда);
  • додаткове фахове випробування (співбесіда).

 

Після завершення навчання випускники отримують диплом магістра державного взірця.

 

Реквізити для оплати за залікову книжку
Одержувач: ТНТУ ім. І.Пулюя
Код: 05408102
Банк: ДКСУ м.Київ
МФО: 820172
Рах.: 31251209208829