(0352) 51-97-28, (096) 790-73-70 cppo@tu.edu.te.ua

Особливості вступу

Згідно з Правилами прийому у 2019 р. (розділ 2 пункт 1), ТНТУ приймає на навчання студентів, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (на другий курс) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

 

Відповідно до ліцензії здобувати другу вищу освіту можна за спеціальностями:

051 Економіка

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

131 Прикладна механіка

141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології

181 Харчові технології

192 Будівництво та цивільна інженерія

274 Автомобільний транспорт

 

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів

Закінчення прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

22 липня 2019 року 18.00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Не пізніше 12 години 31 липня 2019 року
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання О 18.00 годині

8 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних чи юридичних осіб  Не пізніше 9 серпня 2019 року

 

Конкурсний відбір здійснюється на основі конкурсного бала, який обчислюється як середній бал залікової книжки.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • довідку про навчання у вищому навчальному закладі із вказаним середнього балу залікової книжки;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4см.

 

Паралельне навчання здійснюється на контрактній основі.

По закінченню навчання студент отримує диплом бакалавра державного зразка.

 

Детальну інформацію про вступ на навчання в ТНТУ Ви можете отримати в розділі “Абітурієнту” на офіційній сторінці Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

 

Прийом документів буде здійснюватись за адресою:

м. Тернопіль, вул. Руська 56, корпус № 2, кімн. 9.

Тел.:  51-97-28 (ЦППО), 51-97-27 (приймальна комісія).