(0352) 51-97-28, (096) 790-73-70 cppo@tu.edu.te.ua

Особливості вступу

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра за заочною формою навчання на основі освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження фахового випробування та іспиту з іноземної мови. Вступний іспит з іноземної мови в Університеті проводиться за власним вибором вступника з англійської, німецької або французької мови.

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання та нормативні терміни навчання

Спеціальності ступеня магістр Вступні випробування Термін навчання
Код Назва
053 Психологія Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
071 Облік і оподаткування Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
072 Фінанси, банківська справа та страхування Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
073 Менеджмент Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
075 Маркетинг Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
121 Інженерія програмного забезпечення Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
122 Комп’ютерні науки Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
123 Комп’ютерна інженерія Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
125 Кібербезпека Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
131 Прикладна механіка Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
133 Галузеве машинобудування Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
152 Метрологія і інформаційно-вимірювальна техніка Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
163 Біомедична інженерія Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
192 Будівництво та цивільна інженерія Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
274 Автомобільний транспорт Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
281 Публічне управління та адміністрування Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
241 Готельно-ресторанна справа Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м

 

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, які проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітнім ступенем магістра (заочна форма навчання) проводиться в такі терміни:

2 етап вступної кампанії Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 1 вересня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 17 вересня 2021 року 18.00
Терміни проведення вступних іспитів 19-20 вересня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування Не пізніше 21 вересня 2021 року
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (виконання вимог до зарахування) О 12 годині 23 вересня 2021 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб Не пізніше 24 вересня 2021 року

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень магістра або спеціаліста і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень магістра або спеціаліста і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • конверт з маркою в межах України

 

Після завершення навчання випускники отримують диплом магістра.

Реквізити для оплати за залікову книжку
Одержувач: ТНТУ ім. І.Пулюя
Код: 05408102
Банк: ДКСУ м.Київ
МФО:
Рах: UA418201720313221003202008829