(0352) 51-97-28, (096) 790-73-70 cppo@tu.edu.te.ua

Особливості вступу

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра за заочною формою навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження  фахового випробування (співбесіди) з урахуванням середнього бала додатку до відповідного диплома.

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Спеціальності ступеня магістр Фахове випробування Термін навчання Кількість місць ліцензованого обсягу
Код Назва
071 Облік і оподаткування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
073 Менеджмент Фаховий іспит (співбесіда);  Іноземна мова 1р 4м 5
075 Маркетинг Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
121 Інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
122 Комп’ютерні науки Фаховий іспит (співбесіда);  Іноземна мова 1р 4м 10
123 Комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда);  Іноземна мова 1р 4м 5
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 15
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 10
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда);  Іноземна мова 1р 4м 5
131 Прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
133 Галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
274 Автомобільний транспорт Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м              2
192

 

 

 

 

 

 

 

163

 

 

 

 

 

 

 

 

053

 

 

 

 

281

Будівництво та цивільна інженерія

 

 

 

 

 

 

Біомедична інженерія

 

 

 

 

 

 

 

Психологія

 

 

 

 

Публічне управління та адміністрування

Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова

 

 

 

 

 

Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова

 

 

 

 

 

 

Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова

 

 

 

 

Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова

1р 4м

 

 

 

 

 

 

 

 

1р 4м

 

 

 

 

 

 

 

1р 4м

 

 

 

 

1р 4м

25

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, які проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітнім ступенем магістра (заочна форма навчання) проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
 Початок прийому заяв та документів 5 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня 2020 року 18.00
Терміни проведення фахових вступних випробувань 25 серпня – 26 серпня 2020 року

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб

 

Не пізніше 12 години 01 вересня 2020 року
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб (виконання вимог до зарахування)  О 15 годині
06 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних чи юридичних осіб  

Не пізніше 14 вересня 2020 року

Вступне випробування Дата

Корпус

аудиторія

Час
  Iноземна мова 25.08.2020                4-302

               4-303

1100

 Фахове вступне випробування ( спiвбесiда)
26.08.2020                4-302

               4-303

 

1100

 

 

Консультації  проводяться   на передоднi  о  17.ОО в  аудиторії,  де  буде  вiдбуватись   вступне випробування

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • конверт з маркою в межах України

Зарахування проводиться за результатами вступних випробувань, а саме:

  • іспит з  іноземної мови;
  • фахове вступне випробування (співбесіда);

Після завершення навчання випускники отримують диплом магістра державного взірця.

 

Реквізити для оплати за залікову книжку
Одержувач: ТНТУ ім. І.Пулюя
Код: 05408102
Банк: ДКСУ м.Київ
МФО:
Рах: UA418201720313221003202008829