(0352) 51-97-28, (096) 790-73-70 cppo@tu.edu.te.ua

Особливості вступу

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра за заочною формою навчання на основі освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження фахового випробування та іспиту з іноземної мови. Вступний іспит з іноземної мови в Університеті проводиться за власним вибором вступника з англійської, німецької або французької мови.

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання та нормативні терміни навчання

Спеціальності ступеня магістр Вступні випробування Термін навчання
Код Назва
053 Психологія Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
071 Облік і оподаткування Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
072 Фінанси, банківська справа та страхування Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
073 Менеджмент Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
075 Маркетинг Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
121 Інженерія програмного забезпечення Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
122 Комп’ютерні науки Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
123 Комп’ютерна інженерія Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
125 Кібербезпека Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
131 Прикладна механіка Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
133 Галузеве машинобудування Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
152 Метрологія і інформаційно-вимірювальна техніка Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
163 Біомедична інженерія Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
192 Будівництво та цивільна інженерія Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
274 Автомобільний транспорт Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м
281 Публічне управління та адміністрування Вступний іспит з іноземної мови або Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування

1р 4м

 

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, які проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітнім ступенем магістра (заочна форма навчання) проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
 Початок прийому заяв та документів 15 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 23 липня 2021 року 18.00
Дати проведення вступних іспитів Іноземна мова – 26.07.2021, 11:00

Фахове вступне випробування – 27.07.2021, 11:00

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб Не пізніше 31 липня 2021 року
Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (виконання вимог до зарахування) О 12 годині 13 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб Не пізніше 18 серпня 2021 року

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень магістра або спеціаліста і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень магістра або спеціаліста і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • конверт з маркою в межах України

 

Після завершення навчання випускники отримують диплом магістра.

Реквізити для оплати за залікову книжку
Одержувач: ТНТУ ім. І.Пулюя
Код: 05408102
Банк: ДКСУ м.Київ
МФО:
Рах: UA418201720313221003202008829