(0352) 51-97-28, (096) 790-73-70 cppo@tu.edu.te.ua

Особливості вступу

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра за заочною формою навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового фахового випробування (співбесіди) з урахуванням середнього бала додатку до відповідного диплома.

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Спеціальності ступеня магістр Фахове випробування Термін навчання Частина ліцензованого обсягу
Код Назва
071 Облік і оподаткування Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
073 Менеджмент Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
075 Маркетинг Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
121 Інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
122 Комп’ютерні науки Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
123 Комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 15
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 10
163 Біомедична інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
131 Прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
133 Галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
181 Харчові технології Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 3
192 Будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 15

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, які проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітнім ступенем магістра (заочна форма навчання) проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
 Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019року
Закінчення прийому заяв та документів 09 вересня 2019 року
Терміни проведення фахових вступних випробувань І етап

ІІ етап (на вакантні місця ліцензованго обсягу)

3–8 серпня 2019 року

10-12 вересня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб

 

І етап Не пізніше 12 години
09 серпня 2019 року

ІІ етап (на вакантні місця ліцензованго обсягу) Не пізніше 12 години 13 вересня 2019 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання згідно з рейтинговим списком на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб (виконання вимог до зарахування) І етап О 12 годині
18 серпня 2019 року

ІІ етап (на вакантні місця ліцензованго обсягу) О 12 годині 15 вереня 2019 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних чи юридичних осіб І етап Не пізніше 20 серпня
2019 року

ІІ етап (на вакантні місця ліцензованго обсягу) Не пізніше 16 вересня 2019 року

Вступне випробування Дата

Корпус

аудиторія

Час
Фахове вступне випробування ( спiвбесiда) 04.08.2019

2-71

1000

Додаткове фахове вступне випробування (спiвбесiда)     04.08.2019

2-71

1400

Iноземна мова 05.08.2019

2-71

1000

Консультації  проводяться   на передоднi  о  18.ОО в  аудиторії,  де  буде  вiдбуватись   вступне випробування

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • конверт з маркою в межах України

Зарахування проводиться за результатами вступних випробувань, а саме:

  • іспит з  іноземної мови;
  • фахове вступне випробування (співбесіда);
  • додаткове фахове випробування (співбесіда).

Після завершення навчання випускники отримують диплом магістра державного взірця.

 

Реквізити для оплати за залікову книжку
Одержувач: ТНТУ ім. І.Пулюя
Код: 05408102
Банк: ДКСУ м.Київ
МФО: 820172
Рах.: 31251209208829