(0352) 51-97-28, (096) 790-73-70 cppo@tu.edu.te.ua

Загальна інформація про центр

Центр перепідготовки та післядипломної освіти організований у січні 2002р. як структурний підрозділ ТНТУ. Основне завдання центру – оперативно задовольняти потреби установ, організацій, державної служби зайнятості та фізичних осіб:

  • у здобутті другої вищої освіти на базі повної вищої освіти з видачею диплома магістра;
  • у здобутті, паралельно з основною спеціальністю, другої базової вищої освіти за іншою спеціальністю з видачею диплома бакалавра;
  • у підвищенні кваліфікації фахівців, у першу чергу в сфері інформаційних технологій та бізнес-економічній сфері, з видачею посвідчень державного зразка та сертифікатів про підтвердження кваліфікації;
  • у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України з метою оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності, використанні комп’ютерних технологій в освітньому процесі;
  • у проведені авторизованого навчання по використанню обладнання та програмного забезпечення провідних у світі фірм;
  • у розробці навчальних курсів та програм для дистанційного навчання за згаданими вище напрямками;
  • у наданні консультаційних послуг у сфері комп’ютерних технологій.