(0352) 51-97-28 cppo@tu.edu.te.ua

Паралельне навчання

Сучасний ринок праці потребує універсальних фахівців здатних швидко вникати у поставлені завдання та оперативно приймати рішення, виконувати декілька завдань водночас. Універсальність фахівців є характеристикою багатогранності їх професійних компетенцій, наприклад економіст, що володіє інформаційними та комунікаційними технологіями, або інженер із знаннями в галузі менеджменту, маркетингу або фінансів. Тому роботодавці все частіше віддають перевагу претендентам котрі мають дві вищі освіти тому, що це свідчить про їх наполегливість, прагнення до знань та широту професійних компетенцій.

Заробітні плати у працівників, що мають дві вищі освіти зазвичай вищі ніж у фахівців з однією вищою освітою. Також дві вищі освіти зазвичай потрібні керівникам великих фірм.

Для тих студентів, які стурбовані своїм майбутнім, оптимальним рішенням буде отримати два дипломи відразу, тобто отримати другу вищу освіту паралельно з першою. Паралельна освіта – це чудова можливість додаткового навчання для студентів денної форми. У цьому випадку другу вищу освіту студент отримує заочно, при цьому розпочинає вчитися з другого курсу. Слід відмітити, що дисципліни вивчені студентами за основною спеціальністю в тому ж обсязі – перезараховуються. Це дозволяє значно заощадити час та кошти і якнайшвидше приступити до побудови майбутньої перспективної кар’єри.

 

Головні переваги паралельного навчання за двома спеціальностями:

 • дві професії за 4 роки навчання;
 • економія коштів;
 • перезарахування результатів навчання вже вивчених дисциплін;
 • уміння економно і раціонально розподіляти свій час;
 • розширення можливостей щодо обрання магістерських програм;
 • більше друзів і знайомих, як у студента двох факультетів.

 

Згідно з Правилами прийому на навчання у 2017 р. (розділ 1 пункт 5) ТНТУ приймає на навчання студентів, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки на другий курс за паралельною заочно-дистанційною формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Відповідно до ліцензії здобувати другу вищу освіту можна за спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 053 Психологія
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 131 Прикладна механіка
 • 141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології
 • 181 Харчові технології
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 274 Автомобільний транспорт

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів  23 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Не пізніше 12 години

25 серпня 2017 року

Закінчення терміну вибору вступниками місця навчання О 15.00 годині

26 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних чи юридичних осіб  Не пізніше 26 серпня 2017 року

Навчання на паралельній заочно-дистанційній формі навчання здійснюється із використанням дистанційних технологій Університету, при якому надання студентам основної частини навчального матеріалу i значна частина взаємодії з викладачем здійснюється з використанням сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій. Дистанційне навчання в ТНТУ організовано на базі платформи ATutor за індивідуальним графіком, що надає можливість студентам самостійно планувати навчальний процес шляхом складання індивідуального плану з урахуванням основної форми навчання.

Конкурсний відбір здійснюється на основі конкурсного бала, який обчислюється як середній бал залікової книжки.

Вступ на перший курс паралельного навчання для абітурієнтів 2017р. буде проводитись на основі сертифікатів ЗНО.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • довідку про навчання у вищому навчальному закладі із вказаним середнього балу залікової книжки;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Паралельне навчання здійснюється на контрактній основі.

По закінченню навчання студент отримує диплом бакалавра державного зразка.

Детальну інформацію про вступ на навчання в ТНТУ Ви можете отримати в розділі “Абітурієнту” на офіційній сторінці Тернопільського національного технічного університету ім.Івана Пулюя.

 

Прийом документів проводиться за адресою:

м. Тернопіль, вул. Руська 56, корпус № 2, кімн. 9.

Тел.:  51-97-28 (ЦППО), 51-97-27 (приймальна комісія).

 

 

Вартість отримання другої вищої освіти (паралельно)

 

Основний напрям підготовки Паралельний напрям підготовки (заочна форма навчання) Вартість за весь термін начання – 3 роки

(грн.)

Психологія  Економіка 12325
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології
Економіка     Психологія 12640
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології
Економіка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облік і оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13600

Психологія
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології
Економіка  Фінанси, банківська справа та страхування 13360
Психологія
Облік і оподаткування
Менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія

Автомобільний транспорт
Транспортні технології
Економіка  Менеджмент 12600
Психологія
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології
Економіка   Маркетинг 13600
Психологія
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Публічне управління та адміністрування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології
Економіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 13920
Психологія
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Менеджмент
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології
Економіка  

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13175

Психологія
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Публічне управління та адміністрування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Маркетинг
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології
Економіка  Комп’ютерна інженерія 15308,8
Психологія
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Публічне управління та адміністрування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Маркетинг
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Кібербезпека
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології
Економіка  Прикладна механіка 13035
Психологія
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Публічне управління та адміністрування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Маркетинг
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Кібербезпека
Комп’ютерна інженерія
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільний транспорт
Транспортні технології
Економіка  Автомобільний транспорт 15390
Психологія
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Публічне управління та адміністрування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Маркетинг
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Кібербезпека
Комп’ютерна інженерія
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Прикладна механіка
Транспортні технології
Економіка Комп’ютерні науки та інформаційні технології 15355
Психологія
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Публічне управління та адміністрування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Маркетинг
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Автомобільний транспорт
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Кібербезпека
Комп’ютерна інженерія
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Прикладна механіка
Транспортні технології
Економіка Інженерія програмного забезпечення 15 817,5
Психологія
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Публічне управління та адміністрування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Маркетинг
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Автомобільний транспорт
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Кібербезпека
Комп’ютерна інженерія
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Прикладна механіка
Транспортні технології
Економіка Будівництво та цивільна інженерія 14 760,0
Психологія
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Публічне управління та адміністрування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Маркетинг
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Біомедична інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Інженерія програмного забезпечення
Автомобільний транспорт
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Кібербезпека
Комп’ютерна інженерія
Галузеве машинобудування
Харчові технології
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Прикладна механіка
Транспортні технології