(0352) 51-97-28, (096) 790-73-70 cppo@tu.edu.te.ua

 

Про програму

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 342 від 13.08.2014 і № 779 від 30.09.2015, ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» та Наказу Міністерства соціальної політики №661 від 25.06.2015, на підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

 

 

 

Професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні:

Найменування професії, спеціальності Код професії, спеціальності*
автомобільний транспорт 274
архітектура та містобудування 191
будівництво та цивільна інженерія 192
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 204
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141
інженерія програмного забезпечення 121
комп’ютерна інженерія 123
менеджмент** 073
психологія 053
системний аналіз 124
харчові технології 181
кібербезпека 125

Ва́учер (англ. Voucher ‒ розписка), або приватизаці́йний сертифіка́т ‒ державний цінний папір, який забезпечує право громадянина, у даному разі, на навчання коштом держави.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

 Для чого це потрібно?

–  кар’єрне зростання;

–  розширення повноважень;

–  зміна місця роботи;

–  оволодіння новою справою;

–  задоволення інтелектуального голоду;

–  оновлення знань;

–  започаткування власного бізнесу…

 Хто має право навчатися за державний кошт?

Право на навчання коштом держави на підставі ваучера надається особам, які одночасно задовольняють таким критеріям:

1) 45+

–  старше 45 років;

–  до досягнення пенсійного віку;

–  страховий стаж становить не менше 15 років;

–  мають професійно-технічну або вищу освіту;

–  не проходили протягом останніх 5 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

–  не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні;

 

2) звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

3) звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”; 

4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

 

УВАГА! Договір про навчання укладається між закладом освіти та особою упродовж 90 днів після видачі ваучера.

 

Як це робиться?

КРОК 1. Обрати спеціальність, форму і місце навчання.

КРОК 2. Зібрати необхідні документи.

КРОК 3. Звернутися до центру зайнятості із заявою та документами.

КРОК 4. Отримати повідомлення від центру зайнятості про прийняте щодо видачі ваучера рішення.

Термін прийняття рішення – не пізніше ніж на 8-ий робочий день з дня подання документів.

Термін інформування заявника – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення.

КРОК 5. Протягом 5 робочих днів з дня надходження повідомлення отримати ваучер у центрі зайнятості.

Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

КРОК 6. Протягом 90 днів після видачі ваучера укласти договір про навчання з університетом.